FUTURELOGISTICS 

 CESTA KE ZMĚNĚ 

 

Rudolf Malý, ALog.

průvodce na cestě ke změně

HLEDÁM ZPŮSOBY, NIKOLIV DŮVODY

Dobrý den,

vítejte na stránkách FUTURELOGISTICS. Nabízím logistické poradenství včetně provádění certifikovaných logistických auditů. Jsem připraven pro Vás, dle Vašeho zadání, zpracovat také nabídku vzdělávání v logistice.

Ještě než se pustíme do práce, probereme vše při osobní schůzce. Mám opakovaně vyzkoušeno, že jen tak lze vytvořit smysluplnou nabídku spolupráce na míru. Je to i šance naladit se na stejnou notu a přinést tak správnou dávku podpory a energie v souladu s Vaší firemní kulturou.

Logistice se ve všech jejich podobách a v různých částech logistického řetězce, věnuji již od poloviny roku 1990, což jsou už více tři dekády. Celou tu dobu se snažím sledovat a především absorbovat všechny nové trendy a postupy v logistice. Jen tak lze přinášet vždy dostatečně flexibilní, efektivní a ekonomické řešení logistických výzev. Logistika je natolik dynamický obor, že těch výzev, které bylo třeba vyřešit, bylo mnoho desítek nebo snad i stovek.

Kromě profesního působení, co by praktikující logistik, jsem se v roce 2009 stal členem Komory logistických auditorů a na jaře roku 2011 jsem byl přizván do týmu lektorů Logistické akademie, kde mám od února 2019 tu čest starat se o další rozvoj na pozici vicepresidenta pro vzdělání. Únor 2021 je startovním bodem pro Klub Logistické akademie - Diskusní platformu s ambicí kultivovat logistické prostředí.

Neslibuji, jsem připraven přiložit ruku k dílu a podílet se aktivně na realizaci změny. Bude to možná bolet, ale lepší než útrpně čekat na konec.

Povede se jen to, čemu věříme! 

Těším se na spolupráci a přeji všem příjemný den

Rudolf Malý,ALog.

člen komory logistických auditorů č. 09020

 Průřez profesním životopisem v jednotlivých dekádách

Začínal jsem u dovozce kancelářských potřeb společnosti LOCO plus jako obchodní ředitel zodpovědný zároveň za nákup a řízení skladových operací. Potřeba "univerzálnosti" byla odrazem situace u obchodní společnosti na začátku devadesátých let a taky to byla dobrá průprava do let budoucích.

Od roku 1996 jsem následujících 10 let piloval logistické znalosti a dovednosti jako logistický manažer ve společnosti KOFOLA. Řídil jsem plánování výrobních operací, souběžně se zodpovědností za optimalizaci skladovacích procesů a kapacit. K tomu u tohoto známého výrobce nealkoholických nápojů patřilo řízení distribučních kanalů, kapacitní kalkulace nových destinací a v neposlední řadě odpovědnost za chod zákaznického servisu. Takže opravdu vysoká škola logistiky v praxi.

Na podzim roku 2006 jsem se rozhodl, že zkusím štěstí u poskytovatele logistických služeb. Dohodl jsme se s majitelem předního českého poskytovatele komplexních logistických služeb společnosti PST CLC, a.s. Svojí cestu, která měla trvat devět let jsem zahájil nejdříve na pozici projektového manažera. Dostal jsem za úkol optimalizaci podnikových procesů s pomocí zavedení projektového řízení a přehledného výkonnostního reportingu. V lednu 2008 jsem byl osloven zakladatelem PST CLC ing. Miroslavem Bradnou s výzvou celou společnost řídit z pozice výkonného ředitele, což pro mě byla velká odměna, ale zároveň i značná zodpovědnost navázat na úspěšnou cestu, kterou v té době už měla PST CLC za sebou.

Další ještě větší změna nastala v srpnu roku 2012, kdy se jediným vlastníkem PST CLC, a.s. stala japonská skupina Mitsui-Soko. Pro PST CLC, a.s. a samozřejmě i mne osobně začala úplně nová etapa a zkušenost. Nestačila už "pouze" zkušenost odborná, ale zároveň jsme se učili komunikovat s kolegy z celého světa, protože skupina Mitsui-Soko působí globálně.

Nemluvím teď samozřejmě o cizím jazyku jako takovém, ale především o vzájemném úsilí hledat společné body velmi odlišných kultur. Oba týmy společně hledaly a nakonec i našly efektivní způsob komunikace, vedoucí k úspěšnému začlenění PST CLC do struktury skupiny Mitsui-Soko.

Koncem roku 2015 jsme se rozhodl, že nastal čas ukončit mojí misi v Mitsui-Soko, abych mohl nabrat novou energii.

Po dostatečné době odpočinku, kterou jsem vyplnil cestováním a sbíráním zkušeností, se již od jara 2016 opět plně věnuji logistice. Tentokrát jako nezávislý poradce a auditor logistiky, přičemž se snažím maximálně využít dlouholeté zkušenosti z tohoto oboru. K tomu se také snažím zvyšovat odbornost kolegů v oblasti logistických znalostí a dovedností jako lektor.

Profesní zatížení úspěšně ředím různými koníčky, zejména cestováním a fotografováním. Prozatím se to jeví jako vhodný model.

Rok 2020 změnil řadu věcí, které byly konstantními a dlouhodobě stabilní. Logistika je navíc natolik dynamickém obor, že se vše ještě urychlilo a některá "pravidla" přestávají nebo už dokonce přestala platit. Není nutno zoufat, naopak, je potřeba hledat energii a cesty k oživení "kde se dá".

Pozor nezapomeňme si však sundat "historické" nebo snad růžové brýle provozní slepoty. S nimi je hledaní cesty opravdu složité a zejména hodně drahé, ba co víc, často i nemožné. Hrozí utracení peněz a spotřeba dalších zdrojů, a výsledek stále nikde, zbyde jen rozčarování.

Chcete změnu nebo jen posoudit zda nastolená cesta je ta nejlepší a chcete jí provést?

Napište nebo zavolejte a určitě něco vymyslíme, protože jsem zvyklý HLEDAT ZPŮSOBY NIKOLIV DŮVODY.

partneři

Partnerské společnosti, se kterými úzce kooperuji, pro dosažení optimálních výsledků v oblasti logistického vzdělávání a poradenství.

Komora logistických auditorů

Komora logistických auditorů sdružuje auditory logistiky, chrání a prosazuje jejich oprávněné zájmy a garantuje odbornou úroveň provádění logistických auditů. 

Významným příspěvkem Komory pro profesionalizaci logistických služeb v České republice je každoroční pořádaní akce profesní setkání logistiků.

Logistická akademie

 Školení, vzdělávací programy a kurzy
Vzdělávání má být zážitek

KLUB Logistické akademie (2021)
Diskusní platforma s ambicí kultivovat logistické prostředí.

​​​​​​​Pořádáme logistickou jízdu plnou inspirace z reálné praxe 
LOGISTICS RIDE

Mentoringová platforma pro všechny, kteří milují podnikání

 Úkolem platformy je pomoci malým a středním firmám posunout jejich podnikání na novou úroveň – ujasnit si vizi, inovovat, nastartovat další růst.
----------------------------------
Firmy mají přístup k desítkám expertů a mohou je oslovit s žádostí o konzultaci konkrétní problematiky.

TWINZO

 Chcete pro Váš dům, kancelář, továrnu nebo dokonce celou čtvrť či město živé 3D digitální dvojče?
Ještě navíc můžete na model nahlížet ve svém smartphonu, tabletu, PC nebo Mac.
Ano to je budoucnost sledování dat a procesů v reálném čase, doslova napříč kontinenty.
My Vám takové řešení, která Vám
zvýší bezpečnost a rentabilitu Vašich procesů, připravíme.

TASHA

nástroj pro optimalizaci rozvozu
Mapy jsou denně aktualizovány. Už vás nepřekvapí uzavírky a dopravní omezení. Tonáž a rozměry vozidel, dopravní a jiná omezení, mýtné: se vším počítá. 
Učí se z minulých rozvozů.
Upřesníme spolu GPS souřadnice závozních míst. Reálná data použijeme k dalším úsporám.
Plán změníme ve skutečnost.
Svoz, převoz, cross-dock?
Navrhne trasu tak, aby auto bylo využité po celé trase. 

Jana PELCOVÁ

Chcete mít ve svém životě méně stresu a starostí o budoucnost
a více úspěchů a radostí?

Bez ohledu na to, kolik je Vám let, jaké máte IQ a pracovní zařazení, jaké jste národnosti či státní příslušnosti, bez ohledu na vaše životní zkušenosti, pohlaví, náboženské vyznání, politické přesvědčení ...
A dokonce i bez ohledu na okolnosti, ve kterých se nacházíte, 

můžete prožívat šťastný a naplněný život

NaSklad.cz

Projekt sdílené logistiky zaměřený na zefektivňování logistických procesů s důrazem na šetrnost k
životnímu prostředí.
Projekt má celkem 4 základní pilíře
SKLADY
DISTRIBUCE
LOGISTICKÉ PORADENSTVÍ
MARKET

PQL

PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. je soukromou poradenskou společností, která personálně navázala na desetileté působení PQL s.r.o., dceřinné společnosti holandské firmy PCA b.v. (Production Control Advisers, ltd.).
Firma PQL si v první řadě klade za cíl poskytnout klientovi takovou podporu v oblasti logistiky a managementu kvality, která povede k měřitelnému růstu jeho prosperity.

INDUSTRIAL UPCYCLING

Zajímá Vás, jak ve Vaší výrobní společnosti:
Snížit množství produkovaného odpadu?
Snížit náklady za obalový materiál?
Z vlastních přebytků udělat obchodovatelnou komoditu → zisk?
A reálně předcházet tvorbě výrobních přebytků a odpadů?

Měníme nákladová centra v profitová!

MoravskoSlezské
Inovační Centrum

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (dále jen MSIC) zahájilo svou činnost v červenci 2017 transformací Vědeckotechnologického parku Ostrava, a.s. (dále jen VTPO). 
Hlavním posláním MSIC je poskytování služeb podporujících růst a inovace ve firmách
MSIC poskytuje programy a služby, které vám pomohou při nastartování, v průběhu a k dlouhodobému udržení vašeho businessu.
Vyberte si, co vám nejlépe sedí:
STARTEXPANZET-PARKRIS 
 

Referenční PROJEKTY - Poděkování

Děkuji za příležitost spolupracovat s níže uvedenými společnostmi. Bylo a je mi ctí, zároveň se těším se na případnou další spolupráci.

logo logo logo logologo logo logo logo logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo

Podporuji

Jak je to jen možné, tak se zapojuji do projektů, které přispívají k ochraně životního prostředí a zaměřují se především na optimalizaci logistických a s nimi bezprostředně souvisejících procesů. Zjednodušeně řečeno, jak neplýtvat.

Druhou oblastí, kde se snažím dle svých možností pomáhat, jsou příspěvky na zkvalitnění života našich spoluobčanů s tělesným či mentálním postižením.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Nadační fond Český mozek

    Nadační fond  je projektem transparantního účtu, který je určen pro finanční příspěvky dětským i dospělým klientům, kteří se rozhodli bojovat a zkvalitnit tak svůj život svých blízkých. 

     K tomuto fondu mne přivedl příběh přímo z mojí rodiny. Moje praneteř Anička je velmi živá holčička, která však převážnou dobu žije ve svém světě, kam není úplně jednoduché "proniknout". Potřeba speciálních, ale někdy i rutinních vyšetření a různých pomůcek si vyžaduje nemalé finanční prostředky. Jako rodina samozřejmě držíme pospolu, ale není vše v našich silách.

    Pokud se rozhodnete Aničce přispět jakoukoliv částkou můžete tak učinit přes transparentní účet 111003669/5500 případně 1110033/5500 s variabilním symbolem 2020027.

    Příběh Anničky Vítkové naleznete ZDE na webových stránách nadačního fondu

Děkuji za Aničku

---------------------------------------------------------------------------


Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s

    Ze skromné školičky s 26 žáky je dnes organizace se zhruba 150 zaměstnanci, jež dohromady pečuje o 700 žáků a klientů. Kdo by to byl na začátku řekl, že děti, o které se tenkrát žádné jiné zařízení nechtělo starat, budou mít k dispozici celou škálu nejrůznějších vzdělávacích i doplňkových služeb a ještě k tomu budou veřejně vystupovat na řadě prestižních kulturních a společenských akcích nejen v Pardubickém kraji, ale i mimo něj.

    To všechno by nebylo možné bez týmu lidí s otevřeným srdcem, kteří jsou navíc schopni a ochotni jít za společným cílem, mnohdy i za cenu nemalých osobních obětí. A nejde jen o zaměstnance a rodiče, ale kohokoliv, kdo třeba ani nemusí, ale přesto pomáhá.

    Je mi velkou ctí, že mohu být občas užitečným a poskytnout drobnou podporu. Odměnou mi je příležitost potkávat se skvělými lidmi, co se rozhodli svůj život zasvětit pomoci. K tomu všemu na pravidelných akcích, jako je SPORTIÁDA apod., vidět to obrovské nadšení a radost v očích těch, kteří by sice mohli žehrat na svůj osud, ale oni se rozhodli radovat se z maličkostí a užívat si života, jak jen mohou. 

Děkuji za tu možnost

--------------------------------------------------------------------

 

NEPLÝTVAT JE NORMÁLNÍ -  proto knoflíkujeme

    V dnešní době velkého shonu a poptávce po všem novém, moderním, ideálně s propojením na umělou inteligenci, není špatné se občas zastavit a rozhlédnout.

     Jelikož už skoro třicet let jsem aktivní v logistice, tak o tom shonu a neschopnosti se zastavit lecos vím a věřte, že krátká zastávka ještě nikoho nezabila, což se o neustálém shonu říci dá jen těžko. Zkuste tedy prosím věnovat chvilku Vašeho času, a pomozte nám s knoflíkováním, věřím, že i pro Vás to bude impuls nové energie.

    Věci, které jsou na první pohled k ničemu a dobré tak akorát na vyhození, a že naše společnost vyhazovat umí, můžou skrývat neuvěřitelné vnitřní kouzlo. Obvykle je v nich také vloženo spousta energie a lidskégo umu. No a když už tu energii mají, nabízí se je znovu nastartovat a použít a především podpoříte NEPLÝTVÁNÍ, kterého je kolem nás stále více a více.

    Klikněte si tedy na KNOFLÍKUJEME v nadpisu a můžete s námi začít knoflíkovat.

Děkuji, že do toho půjdete s námi

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

projekt NaSklad.cz

Máte-li chuť přispět k omezení plýtvání a podílet se tak na snížení negativních dopadů logistických procesů na životní prostředí,

seznamte se prosím s projektem a přidejte se k nám.

projekt má Appku :-) - ZDE stahuj

VŠEM, KTEŘÍ BUDOU CHTÍT POMOCI SE SDÍLENÍM LOGISTICKÝCH SLUŽEB A KAPACIT, DĚKUJEME!

Pavel Hrdinka & Rudolf Malý, ALog.

WBC Prague s.r.o.,Národní 60/28,110 00 Praha 1, Nové Město

kontakty:

pavel.hrdinka@nasklad.cz ; 777 570 048; rudolf.maly@nasklad.cz ; 606 622 515; info@nasklad.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relax

 Předpokladem pro maximálního nasazení je i schopnost relaxace. Já si nejvíce odpočinu a zrelaxuji na cestách s foťákem v ruce.

Budete-li se chtít podívat na pár fotografií, tak niže výběr, který si lze i zvětšovat nebo zmenšovat.

Kontakty

Rudolf Malý, ALog. FUTURELOGISTICS
Bavlnářská 537, Semily

IČ 42896606   DIČ CZ6601020745
člen Komory logistických auditorů  č.0920    viceprezident Logistické akademie

E-mail: rudolf.maly@futurelogistics.cz   LinkedIn tel. +420 606 622 515

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Těším se na spolupráci s Vámi

HLEDÁM ZPŮSOBY, NIKOLIV DŮVODY!

Máte-li to stejně, neváhejte mě kontaktovat.

Už zítra spolu můžeme začít hledat správnou dávku energie

pro Vaše podnikání.

Věřte, že i pro Vás se může logistika stát zábavou či inspirací.

Logistika snoubí kouzlo vědy a umění, proto je takovou výzvou.

Vytvořte si  web zdarma